Sněmovní tisk 679
V.n.z. o odejmutí platu představitelům státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 2. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1181).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/2, který byl rozeslán 22. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1293).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 10. 2004.
  Návrh zákona 12. 11. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 11. 2004 poslancům jako tisk 679/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2004 poslancům jako tisk 679/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 1379).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 203 pod číslem 590/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Rozpočet, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)