Sněmovní tisk 663
Dotační programy zemědělství pro rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 12. 2015 jako tisk 663/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1415/15, PID KORNA34HPPKW.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 10. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 663/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1030).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)