Sněmovní tisk 661
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 12. 2015 jako tisk 661/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1416/15, PID KORNA38CDDRF.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen Bc. Zdeněk Syblík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 10. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 661/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1029).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)