Sněmovní tisk 649
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Jiří Mihola, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Ondřej Benešík, Jan Čižinský, Marian Jurečka) předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 649/0 dne 19. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0649.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 649/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1116/19, PID KORNBJ6FQK72.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 3. 2021 na 89. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1554).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 649/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, poměrné zastoupení, volební reforma, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)