Sněmovní tisk 628
Prot.o přístupu Albán.,Chorvat. k Severoatlantické smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 628/0 dne 2. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 919).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 628/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 12. 2008 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 5, usnesení č. 977).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 10. 2008 jako senátní tisk 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 27).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 12. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 9. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 49/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Albánie, Chorvatsko, NATO, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)