Sněmovní tisk 626
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 13. 10. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1243/15, PID KORNA35C9MAC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 10. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 946).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 8 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 626/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 626/2, který byl rozeslán 5. 11. 2015 v 16:15.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 11. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 626/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 958).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 160, dokument 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 160/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 160/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 160/4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 12. 2015 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 160/5 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 299).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 380/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3101Václav Votava08562-11632.docx (13 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 5. 11. 2015 v 09:53:53
3102Karel Fiedler08563-11633.doc (33 KB) / PDF (226 KB, 5 stran) 5. 11. 2015 v 11:29:39
3103Věra Kovářová08564-11634.doc (26 KB) / PDF (164 KB, 1 strana) 5. 11. 2015 v 11:48:47
3104Zbyněk Stanjura08565-11635.doc (54 KB) / PDF (549 KB, 6 stran) 5. 11. 2015 v 12:44:33
3105Zbyněk Stanjura08566-11636.doc (34 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 5. 11. 2015 v 12:46:01
3120Ladislav Velebný08581-11640.doc (67 KB) / PDF (655 KB, 8 stran) 5. 11. 2015 v 13:51:09


Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: automatická hra, daňový podnět, daňový systém, hazardní hry

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)