Sněmovní tisk 564
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Mgr. Ivan Langer předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 21. 1. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2004 jako tisk 564/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2004 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1023).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 564/3, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 1330).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 692/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Záchranářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: převoz nemocných, první pomoc, trestný čin proti majetku, trestný čin proti osobám, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zdraví veřejnosti, zdravotní personál, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)