Sněmovní tisk 536
Novela z. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 553. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 04.11.1993 v 14.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 635.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)