Sněmovní tisk 506
Novela z. o stavebním spoření a státní podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: Zelenková L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 506/0 dne 7. 5. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2008. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2008 jako tisk 506/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1067).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 506/4, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1242).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 275).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 506/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 506/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 67).Hesla věcného rejstříku: Spoření

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, hypotekární úvěr, náklady na vzdělávání, přístup ke vzdělání, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)