Sněmovní tisk 499
Doh. o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řeš. krizí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 499/0.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 485/14, PID KORN9JVMFSOE.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Karla Šlechtová (usnesení č. 943).
  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 943).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 128, usnesení č. 1298).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2019 jako senátní tisk 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 6. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 250).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: bankovní unie EU, Ecofin, Jednotný evropský akt, mezinárodní dohoda, ratifikace dohodyISP (příhlásit)