Sněmovní tisk 428
V.n.z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 5. 2004.
  Návrh zákona 14. 6. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 428/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 428/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 272, usnesení č. 1223).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 499/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, ochrana kulturního dědictví, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)