Sněmovní tisk 40
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Radko Martínek předložil sněmovně návrh zákona 1. 9. 2006.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 4. 9. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2006 jako tisk 40/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2006 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 52).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 40/3, který byl rozeslán 29. 11. 2006 v 9:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 134).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 12. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 3, dokument 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 12. 2006 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 36).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 624/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: armáda, organizace školství, profesionální armáda, střední vzdělání, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)