Sněmovní tisk 374
Novela z. občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. David Šeich předložil sněmovně návrh zákona 25. 6. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 27. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 374/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 796).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 22. 3. 2005 na 42. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík obchodní

Deskriptory EUROVOCu: občanský zákoník, obchodní rejstřík, založení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)