Sněmovní tisk 270
Novela z. 360/90 Sb., o autorizaci architektů a o autorizaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Severa P..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 271. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 11.05.1993 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 352.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona projednán.

     Hesla věcného rejstříku: VýstavbaISP (příhlásit)