Sněmovní tisk 210
Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Beneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 280).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 210/1 (pozměňovací návrhy).
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 30. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 210/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 210/3, který byl rozeslán 16. 5. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 207, usnesení č. 493).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 6. 2003.
  Zákon Senátem schválen 27. 6. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 218/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, soud pro mladistvé, trestní odpovědnost, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)