Sněmovní tisk 2050
Zákon ústavní o změnách státních hranic se SR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2050/0 dne 11. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 952).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2050/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Hranice státníISP (příhlásit)