Sněmovní tisk 205
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: Beznoska A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 27. 5. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 18. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 6. 2014 jako tisk 205/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 630/14, PID RACK9KJKDHGB.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Marta Semelová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 2. 12. 2014 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Kraje, Mzdy, odměna za práci, Policie, Politika sociální, Síly ozbrojené, Služby zpravodajské, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, financování z veřejných prostředků, sociální pomoc, sociální služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)