Sněmovní tisk 2020
Zákon o ochraně zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Jegla Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2020/0 dne 22. 12. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 1996 jako tisk 2020/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 1996. Určil zpravodaje: MVDr. Jan Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 941).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 2020/2.


Hesla věcného rejstříku: Politika agrárníISP (příhlásit)