Sněmovní tisk 2007
Zákon o veřejném ochránci práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Pavela Josef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2007/0 dne 8. 12. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 1996 jako tisk 2007/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: OmbudsmanISP (příhlásit)