Sněmovní tisk 195
Vládní návrh zákona o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 7. 2003.
  Zákon Senátem schválen 8. 8. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 276/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)