Sněmovní tisk 1946
Zákon - novela trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Opatřil Rudolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1946/0 dne 5. 10. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 1995 jako tisk 1946/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestníISP (příhlásit)