Sněmovní tisk 192
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2014 jako tisk 192/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 296/14, PID KORN9GJECSD4.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Zpravodajem určen Ing. Josef Kott.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 27. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 192/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 686).Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, vodohospodářství v zemědělstvíISP (příhlásit)