Sněmovní tisk 1820
Zákon o platu a dalších náležitostech představitelů státní m

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-06-08 sněmovně.
    Zástupce navrhovatele: Mandelík Richard.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1820.
    Návrh zákona 9.06.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 8.06.1995 usnesení č. 551 rozdané jako tisk 1825. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 10 dnů od rozdání poslancům a vydal 8.06.1995 usnesení č. 551 rozdané jako tisk 1826. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor.


ISP (příhlásit)