Sněmovní tisk 1675
Zákon - novela trestního zákona a trestního řádu, zákona o P

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-07 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1675.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.04.1995 usnesení č. 520 rozdané jako tisk 1680. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1803.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 653).
     Návrh zákona 29.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 722).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 2. 8. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 152/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justiceISP (příhlásit)