Sněmovní tisk 1674
Zákon, kterým se novelizují někt.zákony souvis. se zák. o dů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)