Sněmovní tisk 1565
Zákon - novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě -

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-03-01 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Hirš Pavel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1565.
  Návrh zákona 6.03.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 2.03.1995 usnesení č. 501 rozdané jako tisk 1570. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1740.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 14.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 601).
     Návrh zákona na 31. schůzi zamítnut.

     Hesla věcného rejstříku: DopravaISP (příhlásit)