Sněmovní tisk 1276
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 4. 2006 jako tisk 1276/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 4. 2006 (usnesení č. 574). Zpravodajem určen Ing. Petr Krill.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 25. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1276/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2452).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)