Sněmovní tisk 123
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 123/0 dne 14. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0123.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2018 jako tisk 123/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 267/18, PID ALBSAWVHFJD3.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: stavební politika, stavební právo, územní plánování, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)