Sněmovní tisk 1154
Novela zákoníku práce - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1154/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. František Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1919).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1154/2, který byl rozeslán 3. 2. 2006 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 637, usnesení č. 2184).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1154/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1154/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 146, usnesení č. 2410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1154/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1154/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2468).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 264/2006 Sb.Související tisk: 1153 (Vl. n. zákoníku práce).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, odměňování, pracovní právo, srážky ze mzdy, úrazové pojištění, zákoník práce

Navržené změny předpisů (60)ISP (příhlásit)