Sněmovní tisk 106
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludvík Hovorka, Eva Dundáčková, Vladimíra Lesenská, Dagmar Molendová, Tomáš Kvapil, Jiří Carbol, Milan Šimonovský, Jiří Hanuš, Karel Kratochvíle) předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Hovorka Ludvík a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 106/0 dne 4. 12. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2007 jako tisk 106/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Levá a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 183).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 106/3, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 315).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 66, dokument 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 143).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 176/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Příspěvky státní, Školství, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, opuštěné dítě, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)