Sněmovní tisk 1038
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bratský, Vlasta Bohdalová, Milan Bičík, Ondřej Liška, Zbyněk Novotný, Jiří Carbol, Olga Zubová, Ivan Ohlídal, Ladislava Zelenková) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Bratský P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1038/0 dne 29. 1. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1038/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, ověřování znalostí, školní práce, školní výsledky, střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)