Sněmovní tisk 545
Návrh novely zákona o přechodu někt. věcí z maj. ČR na obce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnickéISP (příhlásit)