Sněmovní tisk 1651
Zákon - novela zákona č. 367/1990 Sb.,o obcích (obecní zříze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)