Sněmovní tisk 1429
Zákon - novela zákona o přestupcích a policii - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)