Sněmovní tisk 118
Novela zákonů ve věcech převodů vlastnictví státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: vládní návrh.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 180. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 13.05.1993 v 9.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 341.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)