Revoluční Národní shromáždění
Výbor ústavní

Předseda

JUDr. Alfréd Meissner

Místopředseda

PhDr. František Hnídek
JUDr. František Weyr

Členové

Dokumenty
ISP (příhlásit)