Revoluční Národní shromáždění
Výbor menšinový a rozhraničovací

Předseda

PhDr. František Lukavský

Místopředseda

Václav Freiman
Josef Lukeš

Členové
ISP (příhlásit)