Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Předseda

Ing. Pavel Jelínek, PhD.

Místopředseda

Ondřej ProfantISP (příhlásit)