Ústavně právní výbor

Předseda

Marek Benda

Místopředseda

JUDr. Stanislav Grospič
JUDr. Jan Chvojka
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
Jana Levová
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D.
Ing. Zuzana Ožanová
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Finanční podvýbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
ISP (příhlásit)