Imrich Parák

Soubor NAD35#1951#foto#001.jpg

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění československé

Výbor

Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Členství v parlamentních orgánech - potvrzení na plénu



ISP (příhlásit)