Jozef Branecký

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRÁNECKÝ Josef

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - úsp. kom. - zásob. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na revisi zásobovací služby a osvobození malorolníků z rekvisičního systému na Slovensku, t. 728.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1157. II.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2460. IV.

Interpelace:

v záležitosti úpravy melného pro námezdné mlýny na Slovensku,

t. 625. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1336. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

v záležitosti hospodaření benzinem na Slovensku,

t. 628. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1113. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o násilném vybírání daně z obratu na trzích dobytka v Uherské Skalici a v jiných slovenských městech,

t. 1574. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2414. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

v záležitosti špatného hospodaření na velkostatcích na Slovensku,

t. 627. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1722. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o poměrech zemědělského dělnictva, které odešlo na práci do Německa a Rakouska,

t. 2545. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3322/VI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

v zálež. poškozených uchazečů o půdu z velkostatku Szentiványiho v obci Prílepy (župa tekovská),

t. 2904. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3340/XVIII. 130, 28. III. 1922; 12. V.ISP (příhlásit)