Bohumír Bradáč

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - Stál. - ústav. a zahran.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy v obci Letech v okresu zbraslavském, t. 27.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na úpravu hospodářských a sociálních poměrů zemědělského lidu v Podkarpatské Rusi, t. 744.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odměnách státním a jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

aby o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920 byla ihned zahájena rozprava.

2, 1. VI. 1920; 21. I.

Resoluce:

k osnově zák. o požadování dopravních prostřed. pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2591 (úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo).

83, 5. VIII. 1921; 1079. III.

rozp. výb. zpr. t. 2836 (zákon o závodních radách).

85, 6. VIII. 1921; 1258. III.

rozp. výb. zpr. t. 3602 (zákon o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

rozp. výb. zpr. t. 3650 (úprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním).

146, 14. VI. 1922; 822. V.

rozp. výb. zpr. t. 3743 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe).

164, 7. XI. 1922; 357. VI.

bran. výb. zpr. t. 3880 (zákon o výhodách v plnění branné povinnosti).

176, 5. XII. 1922; 1457, 1473. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3891 (úprava hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkolů správních).

177, 7. XII. 1922; 1513, 1527. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4018 (zmocnění vlády k použití cesty nařizovací podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů).

196, 8. III. 1923; 2470. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4110 (obchodní úmluva mezi R. Č. a král. Nizozemským, podepsaná v Haagu 20. I. 1923).

206, 3. V. 1923; 291. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4117 (úprava služebních požitků čsl. vojska a propočítání služební doby dle vzoru státních zaměstnanců).

207, 4. V. 1923; 300. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4144 (úprava služebních poměrů a požitků četnictva).

211, 12. V. 1923; 382. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4321 (další vybírání zdravotní přirážky a fond pro podporu nemocnic v R. Č.

241, 12. XII. 1923; 1404. VIII.

doslov 242, 13. XII. 1923; 1449. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4340 (úprava poměru státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské).

242, 13. XII. 1923; 1495. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4375 (zrušení dosud platných zákonů o vojen. taxe; usn. sen.).

246, 20. XII. 1923; 1776. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4826 (zřízení Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů).

290, 23. IX. 1924; 1933, 1966. IX; vyjádření o resol. k osnově podaných 1968. IX.

Prohlášení:

v němž jako předseda rozp. výboru vysvětluje postup projednávání předlohy zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) v rozp. výb.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1684. VI.

Interpelace:

o započítání deputátního obilí do kontingentu,

t. 600. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1118. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o náhradách škod způsobených slintavkou a kulhavkou,

t. 715. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. t. 1193. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

ohledně umožnění pokračování v nouzových stavbách v severočes. okresích: Železný Brod-Mnichovo Hradiště, Semily-Vysoké n./Jiz.,

t. 1079. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 2065. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o výnosu okres. přirážek v horských okresích severočeských: Železný Brod, Český Dub, Mnich. Hradiště, Semily, Turnov a Vysoké n./Jiz.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.ISP (příhlásit)