Dr. Ing. Ján Botto

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOTTO Jan, dr. inž.

XIX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stál. a vyšetřov.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

jímž odůvodňuje odnětí slova posl. J. Hakenovi při rozpravě o úvěru na výzbroj vojska (zpr. t. 3370) a sděluje, že řeč Hakenovu předloží presidiu.

127, 26. I. 1922; 2573. IV.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu, t. 3136.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

v záležitosti požáru v obci Pohořelé (župa gemerská), t. 3174.

93, 18. XI. 1921; 465. IV.

aby na pořad 280. schůze byla zařazena zpr. t. 4747 (zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě).

279, 25. VI. 1924; 1093. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položky pro "Státní službu pro zvelebování živností."

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení trati z Tisovce do Muráňa, župa gemerská)

31, 4. XII. 1920; 1233. II.ISP (příhlásit)