Géza Borovszky

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOROVSZKY Géza

XX. voleb. kraj

ČSD K MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu MNSD.

131, 29. III. 1922; 20. V.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou (zpr. t. 2343).

73, 15. VII. 1921; 517. III. (maď. 554)

o prodloužení platnosti zákona o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (zpr. t. 3226).

105, 7. XII. 1921; 1456. IV. (maď. 1467)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 117. V. (maď. 142)

o naléh. interpelacích t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 677. V. (maď. 719)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 405. VI. (maď. 441)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1046. VI. (maď. 1125)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, učiněném ve 219. schůzi.

221, 31. X. 1923; 70. VIII. (maď. 86)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 975. VIII. (maď. 1010)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1665. IX. (maď. 1759)

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 955. X. (maď. 979)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 900. XI. (maď. 964)

Interpelace:

naléhavá, ve věci vypovídání na Slovensku, t. 1977.

67, 19. V. 1921; 107. III.

v záležitosti konfiskační praxe na Slovensku, t. 1829.

66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2200. 68, 31. V. 1921; 140. III.

ohledně provokování dělníků v Krompaších,

t. 1872. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 3182/VIII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zrušení protimyslného stavu na Podkarpatské Rusi, t. 1962.

67, 19. V. 1921; 107. III.

o neudržitelných poměrech na Podkarpatské Rusi,

t. 2166. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3123. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o krvavém přepadení obyvatelstva obce Ardanovců v Podkarpatské Rusi četnictvem,

t. 2618. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3182/VII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o rozpuštění zastupitelského sboru města Lučence,

t. 2821. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XLVI. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

v záležitosti censurní praxe, potlačující kritiku činnosti vyžíračů republiky, kupováním veřejného mínění, zřizování stát. podniků a nekontrolovaného hospodářství stát. financemi,

t. 3230/XIII. 118, 10. I. 1921; 1983. IV.

o neodůvodněném uzavírání průmyslových závodů, kterým se znemožňuje existence dělníků na Slovensku,

t. 3410/XIV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o definitivním řešení kulturní záležitosti divadelní,

t. 3862/IX. 180, 14. XII., 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4097/II. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ve věci propuštění poštmistrové Etelky Tarnoczyové v Drnavě,

t. 4515/IV. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4746/I. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o křivdě působené školám v Košicích,

t. 5338/VI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

v záležitosti zrušení práv kominických mistrů, nového rozdělení pracovních okresů a uspořádání pracovních a životních poměrů dělníků.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

zpr. t. 4168; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 265, 27. V. 1924; 749. IX.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy ca Jan Románský)

203, 24. IV. 1923; 237. VII.

zpr. t. 4459; zprav. J. Rouček;

nevydán 251, 28. III. 1924; 213. IX.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin utrhání na cti podle § 2 z r. 1914 ca dr. Jul. Fleischmann

213, 14. V. 1923; 466. VII.

zpr. t. 4314; zprav. J. Konečný;

nevydán 238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

sedrie v Košicích (přečin pomluvy tiskem ca dr. Körmendy-Ékes)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4702; zprav. V. Dyk;

zpr. vrácena im. výb. k novému projednání.

330, 16. III. 1925; 1327-8. X.

nová zpr. t. 5122; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 483. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 1, a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil uveřejněním článku "A sanda mészáros" v časopisu "Munkás Ujság" ze dne 13. dubna 1924)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5106; zprav. J. Konečný;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 396. XI.

sedrie v Košicích (přečin pomluvy podle § 1, § 2, § 3, § 4 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané tiskem proti dru E. Švendovi)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5375; zprav. J. Mach;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1535. XI.

Volán k pořádku:

234, 29. XI. 1923; 976, 978. VIII.ISP (příhlásit)