Emil Bobek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - inic. - rozp. - soc. pol. a úsp. kom.

Návrhy:

na zřízení německých odborných škol nebo prozatímních poboček na Slovensku, t. 4468.

250, 26. III. 1924; 154. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v §§ 1 a 10.

78, 1. VIII. 1921; 881, 883. III.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zák. o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 3, 4, 6 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1, 2, 5 a 11.

241, 12. XII. 1923; 1382, 1383, 1385. VIII.

10 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o dani z obratu a dani přepych. (zpr. t. 4371) k §§ 1, 4, 8, 10, 12, 17 a 49.

245, 19. XII. 1923; 1628-32, 1634. VIII.

Resoluce:

6 resol. k osnově finančního zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se armády a podpory stát. pro "Dům milosrdenství" ve Velichově.

28, 1. XII. 1920; 805, 808. II.

11 resol. k témuž předmětu, týkajících se zřízení automobilových tratí na Moravě, zřízení telegrafních stanic v Brunzeifu, Lomnici a Friedlandu, zřízení poštovního úřadu v Nebanicích, zřízení tratě z Moravské Třebové do Šilperku, poskytnutí výhod na drahách pro duchovní a pro učitele soukromých škol, snížení rychlíkových tarifů, vystavění nádraží v Chomutově a přestavby nádraží v Čes. Lípě, Trutnově a Novosedlicích.

31, 4. XII. 1920; 1230-33. II.

3 resol. k osnově finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

4 resol. k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se změn v §§ 46, 55 a 56 zákona o dávce z majetku z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n. a splácení dávky z majetku půdou.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

3 resol. k osnově zákona o dani z obratu a dani přepych. (zpr. t. 4371), týkající se vyloučení některých předmětů ze seznamu předmětů podléhajících dani přepychové.

245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 662. II. (něm. 710)

o zákonu, jímž se zřizuje Ředitelství stát. dluhu R. Č. (zpr. t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1455. II.

o poskytnutí úvěru ku krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2833. II. (něm. 2866)

o poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel pro rok 1921 (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 693. III. (něm. 717)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 747. III. (něm. 792)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 466. IV. (něm. 527)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1623. VIII. (něm. 1676)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1331. IX. (něm. 1364)

Interpelace:

o pronásledování křesťanského dělnictva soc. demokr. odborovými sdruženími,

t. 395. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1389. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

že žamberská okr. politická správa zakázala schůze katolického lidového spolku v Králíkách,

t. 3780/VII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/IX. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o rozpuštění magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebního poměru zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

jak opavský zemský soud vyřídil žádost o zápis do rejstříku družstva "Kredit und Wirtschaftsgemeinschaft Wige".

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 305 trest. zák.).

66, 31. III. 1921; 5. III.

zpr. t. 2597; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 89, 21. X. 1921; 211. IV.

sedrie v Košicích (podezření z přečinu pobuřování podle § 173 tr. z.).

119, 12. I. 1922; 2014. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4164; zprav. J. Konečný;

nevydán 215, 27. VI. 1923; 532, 533. VII.

Volán k pořádku:

19, 10. XI. 1920; 269. II.ISP (příhlásit)