JUDr. Bedřich Bobek

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOBEK Bedřich, dr.

I. voleb. kraj

A

Nastoupil za Rychteru Jaroslava, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč., posl. vydáno 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Byl členem výb. soc. pol. a ústav. práv.

Resignoval na členství v ústavním soudu

342, 22. V. 1925; 107. XI.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 5291 (změna řádu volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n.).

375, 13. X. 1925; 1454, 1479. XI.

korektury 367, 13. X. 1925; 1512. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5293 (změna zák. o složení a pravomoci senátu z 29. II. 1920, č. 124 Sb. z. a n.).

375, 13. X. 1925; 1463. XI.

korektury 376, 13. X. 1925; 1512. XI.ISP (příhlásit)