Jan Prokeš

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - Stál. - úsp. kom. - zahran. a živnost.

Návrhy:

na stavbu nouzové silnice od Oderského mostu k nádraží v Jistebníku, t. 888.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zařadění města Frenštátu p. R. do II. tř. míst. přídavků, t. 1401.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na zřízení české obchodní akademie ve Frenštátě pod Radhoštěm nákladem státním, t. 1845.

65, 16. III. 1921; 2764. II.

na zřízení českého reformního reálného gymnasia typu B v Bohumíně-nádraží (Šunychlu), t. 1850.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na sestátnění české zemské vyšší reálky v Moravské Ostravě, t. 2645.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na udělení podpory ze státních prostředků pohořelým v obci Horní Lhotě na Opavsku, t. 5077.

330, 16. III. 1925; 1324. X.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 3447 (hospodářská ujednání mezi R. Č. a říší Německou uzavřená v Praze 29. VI. 1920).

136, 5. IV. 1922; 263. V.

živnost. výb. zpr. t. 4504 (obchod. smlouva mezi R. Č. a republikou Litevskou z 27. IV. 1923).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830)

26, 25. XI. 1920; 579. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1367. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1173. VI.

o změně zákona o slučování o rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1928. VI.

Interpelace:

v příčině zákona o ochraně majitelů pozemků proti škodám vzniklým dolováním,

t. 886. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1117. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o neslýchaném postupu Alpinské montanní společnosti v Heřmanicích ve Slezsku,

t. 1584. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2326. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

Dotazy:

ohledně nepředpisování daní velikým průmyslovým závodům ve Štramberku.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

ve věci hospodářství na statcích Vintíře Stollberga v Paskově u Místku.

45, 20. I. 1921; 100. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o pronásledování pokrokového učitelstva na Hlučínsku.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Slezské Ostravě (urážka na cti ca Josef Žalský).

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

zpr. t. 4434; zprav. J. Konečný;

nevydán 249, 20. III. 1924; 139. IX.

Volán k pořádku:

181, 15. a 16. XII. 1922; 1668. VI.ISP (příhlásit)