Jan Pocisk

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POCISK Jan

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 11, 8. VII. 1920; 569. I.

Byl členem výb. doprav. - kom. pro dáv. z maj. - kult. - soc. pol. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

na vyšetření událostí v Krompaších na Slovensku, specielně s ohledem na chování orgánů Rimamuráňské společnosti.

59, 3. III. 1921; 2447. II.

na vrácení vlastní imunitní záležitosti (důtka posl. Tausikovi) výboru imunit. k novému projednání.

63, 11, III. 1921; 2623. II.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1694. II.

ve vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky posl. Tausikovi).

64, 15. III. 1921; 2727. II.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 411. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1187. XI.

Interpelace:

o událostech krompašských,

t. 1678. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 1948. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o neutěšených poměrech zaměstnanců stát. úřadů a podniků na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 3690/XIV. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3847/IX. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

Dotazy:

ohledně zřízení dětského domova v Dolní Malandě u Nitry.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

Žádost ve věcech imunity:

za udělení důtky posl. H. Tausikovi pro urážlivý výrok, učiněný ve schůzi 3. března 1921.

59, 3. III. 1921; 2453. II.

(záležitost vrácena im. výb. k novému projednání 63, 11. III. 1921; 2623. II.)ISP (příhlásit)