JUDr. Mořic Hruban

Narozen: v roce 1862
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUBAN Mořic, dr.

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. Stál. a ústav.-práv.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

o příčinách přerušení sněmovního jednání 79. schůze.

79, 2. VIII. 1921; 936. III.

že postup, jímž bylo hlasováno o vydání dr. Hanreicha (zpr. t. 4464) byl korektní.

265, 27. V. 1924; 759. IX.

zodpovídá jako předseda výb. ústav.

práv. dotaz E. Buriana (podle § 70 jedn. řádu) co hodlá učiniti, aby návrh dr. Bartoška o odluce církve od státu (t. 3910/IX) byl co nejrychleji v ústav.-práv. výb. projednán.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3292 (změna a doplnění dosavadních předpisů o pojišťovnách).

199, 12. I. 1922; 2049. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4494 (labské plavební soudy).

252, 1. IV. 1924; 234, 237. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4481 (ukládání soudních deposit a deposit poručenských úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze).

254, 3. IV. 1924; 261. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5225 (zákon o letectví).

352, 2. VII. 1925; 389. XI.

korektury 353, 8. VII. 1925; 418. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 75. IV.

Interpelace:

o státu nebezpečné propagandě nepřátel R. Č.,

t. 359. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 904. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

o protikatolické agitaci srbského pravoslavného biskupu pana Dositeje,

t. 2296. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

Dotazy:

o sčítání mužstva vyznání československé církve v Olomouci.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

o činnosti škol. inspektora Merty a ředitele Rozholda v Zábřehu na sev. Moravě.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

proč dosud nejsou systemisována místa definitivních učitelů náboženství řím.-katolického na státní české reálce a státní české měšťanské škole v Šumperku.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.ISP (příhlásit)