Antonín Hampl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAMPL Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - socialisač. - soc. pol. - Stál. a zahran.

Sproštěn úřadu ministra veřejných prací 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Návrhy:

na zrovnocenění státních průmyslových škol mistrovských odboru strojního, stavebního, elektrotechnického, chemického, textilního, pro zpracování dřeva, odboru sklářského, hutnického atd. s úplnou školou střední, t. 3925.

180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

Interpelace:

o nesprávném používání zákona o podmíněném odsouzení,

t. 1682. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

odpov. t. 2126. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o hornické katastrofě na dole "Kukla"

v Oslavanech a neštěstí na dole Mayran v Kladně,

t. 2102. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2900. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

Dotazy:

o určení právního podkladu pro čs. státní zbrojovku v Brně.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

o nevyplácení mzdy za hodiny přes čas dělníkům, zaměstnaným u pošt. úřadu Plzeň III.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

proč není vyplacena dělníkům u správy oddělení telegrafního a telefonního v Plzni III náhrada ve smyslu § 1154 b) obč. zák.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.ISP (příhlásit)